18. 8. 2019  5:26 Elena, Helena
Akademický informační systém

Projekty


Metódy a algoritmy počítačovej simulácie vysokofrekvenčných elektromagnetických polí s aplikáciami

Garant: doc. Ing. Ľubomír Šumichrast, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Návrh analýza, vývoj a implementácia nových metód a algoritmov počitačového modelovania a simulácie vysokofrekvenčných elektromagnetických polí s aplikáciou na analýzu vlastností, optimalizáciu a design vlnovodných štruktúr šírenia sa elektromagnetických vĺn mikrovlnného a fotonického frekvenčného pásma s využitím nových efektov vznikajúcich v nelineárnych, nehomogénnych a anizotropných materiáloch a metamateriáloch.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra teoretickej a experimentálnej elektrotechniky (FEI)
Identifikace projektu:1/4085/07
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2007
Datum ukončení projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0