24. 8. 2019  22:23 Bartolomej
Akademický informačný systém

Projekty


Metódy a algoritmy počítačovej simulácie vysokofrekvenčných elektromagnetických polí s aplikáciami

Garant: doc. Ing. Ľubomír Šumichrast, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Návrh analýza, vývoj a implementácia nových metód a algoritmov počitačového modelovania a simulácie vysokofrekvenčných elektromagnetických polí s aplikáciou na analýzu vlastností, optimalizáciu a design vlnovodných štruktúr šírenia sa elektromagnetických vĺn mikrovlnného a fotonického frekvenčného pásma s využitím nových efektov vznikajúcich v nelineárnych, nehomogénnych a anizotropných materiáloch a metamateriáloch.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra teoretickej a experimentálnej elektrotechniky (FEI)
Identifikácia projektu:1/4085/07
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0