Oct 20, 2019   7:01 p.m. Vendelín
Academic information system

Projects


Modulárny virtuálny podnik

Supervisor: Ing. Vanessa Prajová, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Ambíciou je vytvoriť modulárny virtuálny podnik, ktorého súčasťou budú jednotlivé moduly predstavujúce funkčné podsystémy riadenia celého podniku. Perspektívne chceme vybudovať jednotlivé podsystémy ako moduly pre: HR informačný systém, finančný manažment a ekonomika, výrobné procesy, SAP, logistické procesy, CRM, ergonómia a montáž. V súčasnosti pre potreby pedagogického procesu využívame laboratórium Digitálny podnik, ktorý na virtuálnej báze simuluje a optimalizuje výrobné procesy (laboratórium bolo vybudované s podporou Nadácie Volkswagen). Účelom získania príspevku je v tejto fáze budovania Modulárneho virtuálneho podniku zabezpečiť modul pre HR informačné systémy ako nástroja na podporu riadenia ľudských zdrojov vo výrobnom procese.
Kind of project:-- Iný domáci -- ()
Department:Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Project identification:ESET
Project status:Not approved
Project start date :15. 01. 2018
Project close date:31. 08. 2018
Number of workers in the project:9
Number of official workers in the project:9

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Vanessa Prajová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Zdenka Gyurák Babeľová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Mária Homokyová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martina Horváthová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Kristína Koltnerová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Szabó, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.spoluriešiteľ