20. 1. 2020  20:55 Dalibor
Akademický informační systém

Projekty


Projekt inovatívneho hand force-motion capture big data systému „ERGOVIA – DATALAB“ – vývoj informačného Big Data systému pre real-time vyhodnotenie pohybu prstov ruky digitálnej rukavice s prepojením na zber síl a EMG v rámci aplikovaného výskumu

Garant: prof. Ing. Pavel Važan, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt ERGOVIA-DATALAB je unikátny výskumný projekt predkladaný konzorciom partnerov – pracoviskom STU (Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (UIAM) a spoluriešiteľom - podnikateľským subjektom (INNOV8), ktorý je zároveň výskumnou organizáciou. Predmetom projektu je aplikovaný výskum v oblasti logistiky, výroby a informačno-komunikačných technológií v súlade s princípom zavádzania konceptu Big Data a Smart Industry (inteligentný priemysel a pokročilé výrobné systémy) a Digital Factory. Hlavným cieľom projektu je prepojenie ergonomickej metodiky EAWS, metodiky pre rozpoznávanie preddefinovaných biometrických polôh prstov a dlane ruky a predlaktia pri práci hornými končatinami prostredníctvom vývoja prepočtového prevodníka (algoritmu). Sekundárny cieľ je integrácia tohto prevodníka do softvérovej aplikácie modernej ergonomickej aplikácie na báze rukavice ERGOVIAdoctor vyvinutej spoluriešiteľskou organizáciou (INNOV8). Výsledkom bude okrem iného obsiahla databáza preddefinovaných biometrických polôh a ich sekvencií pre definovanie krátkych pracovných sekvencií, s vývojom algoritmu rozpoznávania a priraďovania biometrických polôh systému „prsty-dlaň-zápästie“ pre komplexný systém automatického rozpoznávania polôh ruky v závislosti na polohy jednotlivých prstov a polohy ruky horných končatín s integrovaným elektromiografickým reportom.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracoviště:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikace projektu:APVV-17-0446
Stav projektu:Neschválený
Datum zahájení projektu:01. 07. 2018
Datum ukončení projektu:30. 06. 2020
Počet pracovníků projektu:5
Počet oficiálních pracovníků projektu:5

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Mária Rešetková, MBAadministratíva
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Branislav Bakospoluriešiteľ
Ing. Ondrej Tadanaispoluriešiteľ
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.spoluriešiteľ