13. 12. 2019  16:38 Lucia
Akademický informačný systém

Projekty


Projekt inovatívneho hand force-motion capture big data systému „ERGOVIA – DATALAB“ – vývoj informačného Big Data systému pre real-time vyhodnotenie pohybu prstov ruky digitálnej rukavice s prepojením na zber síl a EMG v rámci aplikovaného výskumu

Garant: prof. Ing. Pavel Važan, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt ERGOVIA-DATALAB je unikátny výskumný projekt predkladaný konzorciom partnerov – pracoviskom STU (Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (UIAM) a spoluriešiteľom - podnikateľským subjektom (INNOV8), ktorý je zároveň výskumnou organizáciou. Predmetom projektu je aplikovaný výskum v oblasti logistiky, výroby a informačno-komunikačných technológií v súlade s princípom zavádzania konceptu Big Data a Smart Industry (inteligentný priemysel a pokročilé výrobné systémy) a Digital Factory. Hlavným cieľom projektu je prepojenie ergonomickej metodiky EAWS, metodiky pre rozpoznávanie preddefinovaných biometrických polôh prstov a dlane ruky a predlaktia pri práci hornými končatinami prostredníctvom vývoja prepočtového prevodníka (algoritmu). Sekundárny cieľ je integrácia tohto prevodníka do softvérovej aplikácie modernej ergonomickej aplikácie na báze rukavice ERGOVIAdoctor vyvinutej spoluriešiteľskou organizáciou (INNOV8). Výsledkom bude okrem iného obsiahla databáza preddefinovaných biometrických polôh a ich sekvencií pre definovanie krátkych pracovných sekvencií, s vývojom algoritmu rozpoznávania a priraďovania biometrických polôh systému „prsty-dlaň-zápästie“ pre komplexný systém automatického rozpoznávania polôh ruky v závislosti na polohy jednotlivých prstov a polohy ruky horných končatín s integrovaným elektromiografickým reportom.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-17-0446
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2018
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2020
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:5

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Mária Rešetková, MBAadministratíva
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Branislav Bakospoluriešiteľ
Ing. Ondrej Tadanaispoluriešiteľ
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.spoluriešiteľ