14. 12. 2019  22:53 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Projekty


Plazmonové rezonancie vo fotonických kryštáloch a uhlíkových nanorúrkach

Garant: Ing. Jana Bohovičová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Plazmonové rezonancie vo fotonických kryštáloch a uhlíkových nanorúrkach".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Ing. Jana Bohovičová, PhD.UMAT MTF734NC 303
Mária Rešetková, MBAZPZV MTFT02 2.124
Ing. Marcel Meško, Ph.D.UMAT MTF [vyňatie]+421 908 674 089NC 303

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ