23. 10. 2020  4:15 Alojza
Akademický informační systém

Projekty


Hypertextová učebnica analytickej chémie.

Garant: Ing. Pavel Májek, PhD.


Základní informace
   
Pracovníci
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projekt je zameraný na tvorbu učebnice analytickej chémie nového typu. Vytvorený produkt bude použiteľný ako pružný učebný text aplikovateľný najmä prostredníctvom internetu a ako CD s individuálnym využitím. Produkt má tiež umožniť vytvorenie klasickej formy učebného textu pre jednotlivého študenta ?na mieru? podľa jeho individuálnych potrieb, doterajších znalostí a požadovaného stupňa vzdelania v danej oblasti. ?Pružnosť? učebnice v tejto forme bude daná a) možnosťou stanoviť hĺbku poskytovaných informácií v kurze, ale aj ich doplňovaním v prípade požiadavky študenta; b) možnosťou dopĺňania a modifikácie obsahu v dobe používania; c) rýchlym vyhľadávaním pojmov, vysvetlení, doplnkov a navigáciou v texte.
Druh projektu:
KEGA ()
Pracoviště:
Oddelenie analytickej chémie (ÚACH FCHPT)
Identifikace projektu:
3/3072/05
Stav projektu:
Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2006
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0