20. 9. 2019  5:44 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Projekty


Hypertextová učebnica analytickej chémie.

Garant: Ing. Pavel Májek, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na tvorbu učebnice analytickej chémie nového typu. Vytvorený produkt bude použiteľný ako pružný učebný text aplikovateľný najmä prostredníctvom internetu a ako CD s individuálnym využitím. Produkt má tiež umožniť vytvorenie klasickej formy učebného textu pre jednotlivého študenta ?na mieru? podľa jeho individuálnych potrieb, doterajších znalostí a požadovaného stupňa vzdelania v danej oblasti. ?Pružnosť? učebnice v tejto forme bude daná a) možnosťou stanoviť hĺbku poskytovaných informácií v kurze, ale aj ich doplňovaním v prípade požiadavky študenta; b) možnosťou dopĺňania a modifikácie obsahu v dobe používania; c) rýchlym vyhľadávaním pojmov, vysvetlení, doplnkov a navigáciou v texte.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Oddelenie analytickej chémie (ÚACH FCHPT)
Identifikácia projektu:3/3072/05
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0