Oct 17, 2019   2:29 a.m. Hedviga
Academic information system

Projects


Vzdelávanie stredoškolských učiteľov chémie a biológie zamerané na riešenie problémových úloh každodenného života a na nové trendy v chémii a biológii.

Supervisor: doc. Ing. Pavel Kovařík, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt bude zameraný na oboznamovanie stredoškolských učiteľov s novými poznatkami v chémii a biológii, na pomoc pri riešení problémových úloh, ako aj na ich prípravu na nové formy výučby chémie a biológie, najmä na využívanie multimediálnych prostriedkov, elearningu a výučbu formou riešenia problémov. Príprava sa uskutoční formou viacdňových metodických seminárov (prednášky, konzultácie), názorných laboratórnych cvičení a práce s internetom pri získavaní, spracovávaní a využívaní poznatkov z chémie a biológie. Ťažisko bude spočívať tiež v príprave doplnkových vzdelávacích materiálov. Vzdelávanie učiteľov sa bude konať na FCHPT STU v Bratislave a na jej detašovanom pracovisku v Humennom, prípadne inde v SR.
Kind of project:KEGA ()
Department:Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)
Project identification:3/3019/05
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2005
Project close date:30. 12. 2007
Number of workers in the project:1
Number of official workers in the project:0