20. 10. 2019  8:06 Vendelín
Akademický informační systém

Projekty


Vzdelávanie stredoškolských učiteľov chémie a biológie zamerané na riešenie problémových úloh každodenného života a na nové trendy v chémii a biológii.

Garant: doc. Ing. Pavel Kovařík, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt bude zameraný na oboznamovanie stredoškolských učiteľov s novými poznatkami v chémii a biológii, na pomoc pri riešení problémových úloh, ako aj na ich prípravu na nové formy výučby chémie a biológie, najmä na využívanie multimediálnych prostriedkov, elearningu a výučbu formou riešenia problémov. Príprava sa uskutoční formou viacdňových metodických seminárov (prednášky, konzultácie), názorných laboratórnych cvičení a práce s internetom pri získavaní, spracovávaní a využívaní poznatkov z chémie a biológie. Ťažisko bude spočívať tiež v príprave doplnkových vzdelávacích materiálov. Vzdelávanie učiteľov sa bude konať na FCHPT STU v Bratislave a na jej detašovanom pracovisku v Humennom, prípadne inde v SR.
Druh projektu:KEGA ()
Pracoviště:Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikace projektu:3/3019/05
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:30. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0