22. 10. 2019  18:41 Sergej
Akademický informační systém

Projekty


Fyzikálna aktivácia povrchov polymérových vlákien.

Garant: doc. Ing. Anna Murárová, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Zistiť vplyv laserovej, mikrovlnej a nízkotepelnej plazmatickej energie a iných technik na aktivitu povrchov polymérových vlákien. Na princípe zmeny nadmolekulovej a morfologickej štruktúry v povrchových vrstvách vlákien vplyvom energií v interakcii s druhou zložkou, ktorá sa tiež fyzikálne aktivuje sa kvalitatívne menia na fázových rozhraniach povrchové vlastnosti. Navrhované riešenie sa zameriava na transport vlhkosti najmä cestou adsorpcie a migrácie po povrchoch vlákien, tepelnej vodivosti a prestupu tepla, adhéznej sile v povrchoch aditivovaných a povrchovo bariérových, kompozitných a hybridných vláknach a vláknových sústavách a iným fyzikálnym a mechanickým vlastnostiam, ktoré podporujú zvýšené fyziologické a bariérové parametre pri ich používaní.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Oddelenie vlákien a textilu (ÚPSP FCHPT)
Identifikace projektu:1/2451/05
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0