14. 10. 2019  11:20 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Fyzikálna aktivácia povrchov polymérových vlákien.

Garant: doc. Ing. Anna Murárová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Zistiť vplyv laserovej, mikrovlnej a nízkotepelnej plazmatickej energie a iných technik na aktivitu povrchov polymérových vlákien. Na princípe zmeny nadmolekulovej a morfologickej štruktúry v povrchových vrstvách vlákien vplyvom energií v interakcii s druhou zložkou, ktorá sa tiež fyzikálne aktivuje sa kvalitatívne menia na fázových rozhraniach povrchové vlastnosti. Navrhované riešenie sa zameriava na transport vlhkosti najmä cestou adsorpcie a migrácie po povrchoch vlákien, tepelnej vodivosti a prestupu tepla, adhéznej sile v povrchoch aditivovaných a povrchovo bariérových, kompozitných a hybridných vláknach a vláknových sústavách a iným fyzikálnym a mechanickým vlastnostiam, ktoré podporujú zvýšené fyziologické a bariérové parametre pri ich používaní.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Oddelenie vlákien a textilu (ÚPSP FCHPT)
Identifikácia projektu:1/2451/05
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0