22. 11. 2019  16:18 Cecília
Akademický informačný systém

Projekty


Optimalizácia a riadenie chemických a biochemických procesov.

Garant: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Optimalizácia a riadenie chemických a biochemických procesov.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.OIaRP ÚIAM FCHPT, Ved REKP REK, ext UIAM MTF+421 (2) 59 325 367NB 675

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ