24. 10. 2020  2:39 Kvetoslava
Akademický informační systém

Projekty


Optimalizácia a riadenie chemických a biochemických procesov.

Garant: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.


Základní informace
   
Pracovníci   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Vedecký projekt sa zameriava na vývoj moderných metód riadenia a optimalizácie so zameraním sa na procesy typické v chemických a potravinárskych technológiách ako napríklad chemické reaktory, destilačné kolóny, čistiarne odpadových vôd a iné. Jadro projektu tvorí rozpracovanie metód dynamickej a globálnej optimalizácie, prediktívneho riadenia, ako aj návrh viacstupňového riadenia. Navrhnuté algoritmy riadenia, regulátory a riadiace štruktúry budú testované simulačne a v laboratórnych podmienkach.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Identifikace projektu:
1/3081/06
Stav projektu:
Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0