23. 10. 2019  10:14 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Optimalizácia a riadenie chemických a biochemických procesov.

Garant: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Vedecký projekt sa zameriava na vývoj moderných metód riadenia a optimalizácie so zameraním sa na procesy typické v chemických a potravinárskych technológiách ako napríklad chemické reaktory, destilačné kolóny, čistiarne odpadových vôd a iné. Jadro projektu tvorí rozpracovanie metód dynamickej a globálnej optimalizácie, prediktívneho riadenia, ako aj návrh viacstupňového riadenia. Navrhnuté algoritmy riadenia, regulátory a riadiace štruktúry budú testované simulačne a v laboratórnych podmienkach.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Identifikácia projektu:1/3081/06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0