28. 1. 2020  8:17 Alfonz
Akademický informační systém

Projekty


Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies' logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study

Garant: prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl ()
Pracoviště:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikace projektu:CIII-PL-0033-13-1718
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 09. 2017
Datum ukončení projektu:31. 08. 2018
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0