18. 2. 2020  7:16 Jaromír
Akademický informačný systém

Projekty


Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies' logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study

Garant: prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:CIII-PL-0033-13-1718
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 09. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 08. 2018
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0