27. 6. 2019  6:01 Ladislav
Akademický informačný systém

Projekty


Engineering as Communication Language in Europe

Garant: prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:CIII-PL-0701-06-1718
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 09. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 08. 2018
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0