21. 8. 2019  11:08 Jana
Akademický informačný systém

Projekty


Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering

Garant: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:CIII-RO-0058-10-1718
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 09. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 08. 2018
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0