15. 11. 2019  12:13 Leopold
Akademický informačný systém

Projekty


Alternatívne suroviny v uhľovodíkových technológiách na výrobu ekologických palív a petrochemikálií.

Garant: prof. Ing. Martin Bajus, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Alternatívne suroviny v uhľovodíkových technológiách na výrobu ekologických palív a petrochemikálií.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Martin Bajus, DrSc.ext FCHPT

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ