21. 10. 2019  23:14 Uršuľa
Akademický informační systém

Projekty


Alternatívne suroviny v uhľovodíkových technológiách na výrobu ekologických palív a petrochemikálií.

Garant: prof. Ing. Martin Bajus, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Predmetom vedeckého projektu je štúdium kinetiky a mechanizmu termických a katalytických transformácií alternatívnych surovín na heterogénnych katalyzátoroch v uhľovodíkových technológiách (pyrolýza, katalytické krakovanie) formou chemickej recyklácie odpadných polymérov polyetylénu a polypropylénu na žiadúce alkény a prísady do asfaltov; pyrolýza ojazdených pneumatík; využitie alternatívnej suroviny biogénneho pôvodu glycerolu éterifikáciou s C4-frakciou na glycerolétery vhodné ako oxygenátové prísady do motorových náft; ako aj tvarovo-selektívna alkylácia aromatických uhľovodíkov a ich derivátov s cieľom pripraviť žiadané organické medziprodukty.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Oddelenie technológie ropy a petrochémie (ÚOCHKP FCHPT)
Identifikace projektu:1/3587/06
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0