14. 10. 2019  15:37 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Alternatívne suroviny v uhľovodíkových technológiách na výrobu ekologických palív a petrochemikálií.

Garant: prof. Ing. Martin Bajus, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predmetom vedeckého projektu je štúdium kinetiky a mechanizmu termických a katalytických transformácií alternatívnych surovín na heterogénnych katalyzátoroch v uhľovodíkových technológiách (pyrolýza, katalytické krakovanie) formou chemickej recyklácie odpadných polymérov polyetylénu a polypropylénu na žiadúce alkény a prísady do asfaltov; pyrolýza ojazdených pneumatík; využitie alternatívnej suroviny biogénneho pôvodu glycerolu éterifikáciou s C4-frakciou na glycerolétery vhodné ako oxygenátové prísady do motorových náft; ako aj tvarovo-selektívna alkylácia aromatických uhľovodíkov a ich derivátov s cieľom pripraviť žiadané organické medziprodukty.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Oddelenie technológie ropy a petrochémie (ÚOCHKP FCHPT)
Identifikácia projektu:1/3587/06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0