26. 8. 2019  7:39 Samuel
Akademický informační systém

Projekty


Výskum a vývoj technických prostriedkov EMC pre elektrické zariadenia s polovodičovými meničmi používané v železničnej doprave.

Garant: doc. Ing. Karol Kováč, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Návrh meracích metód a algoritmov vhodných na overenie EMC vlastností zariadení s polovodičovými meničmi používaných v železničnej doprave a ich praktické overenie na reálnych elektr. Zariadeniach s akceptovaním požiadaviek definovaných legislatívou EÚ.
Druh projektu:APVV ()
Pracoviště:Katedra merania (FEI)
Identifikace projektu:APVV-99-028105
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 03. 2006
Datum ukončení projektu:28. 02. 2009
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0