26. 8. 2019  11:30 Samuel
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum a vývoj technických prostriedkov EMC pre elektrické zariadenia s polovodičovými meničmi používané v železničnej doprave.

Garant: doc. Ing. Karol Kováč, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Návrh meracích metód a algoritmov vhodných na overenie EMC vlastností zariadení s polovodičovými meničmi používaných v železničnej doprave a ich praktické overenie na reálnych elektr. Zariadeniach s akceptovaním požiadaviek definovaných legislatívou EÚ.
Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Katedra merania (FEI)
Identifikácia projektu:APVV-99-028105
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 03. 2006
Dátum ukončenia projektu:28. 02. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0