23. 9. 2019  15:46 Zdenka
Akademický informačný systém

Projekty


Ohmické kontakty na p-type nitridu gália, kvantitatívne aspekty AES nitridov prvkov tretej skupiny a ich zliatin

Garant: doc. Ing. Jozef Liday, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Ohmické kontakty na p-type nitridu gália, kvantitatívne aspekty AES nitridov prvkov tretej skupiny a ich zliatin".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. Ing. Jozef Liday, CSc.ÚEF FEI [ukončené]+421 (2) 60 291 125E317

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ