23. 8. 2019  2:37 Filip
Akademický informačný systém

Projekty


Ohmické kontakty na p-type nitridu gália, kvantitatívne aspekty AES nitridov prvkov tretej skupiny a ich zliatin

Garant: doc. Ing. Jozef Liday, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom je výskum nových tenkovrstvových štruktúr pre ohmické kontakty s malým kontaktným odporom na p-GaN na báze oxidu niklu. Zámerom projektu je základný výskum v oblasti preskúmania vplyvu parametrov prípravy a podmienok podepouičného tepelného spracovania na veľkosť merného kontaktného odporu.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra mikroelektroniky (FEI)
Identifikácia projektu:1/4079/07
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0