15. 11. 2019  15:45 Leopold
Akademický informační systém

Projekty


Hybridné systémy s membránami a rozpúštadlá na báze iónových kvapalín.

Garant: Ing. Štefan Schlosser, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Tvorba a modelovanie reakčno-separačných hybridných systémov s membránami pre súčasné uskutočňovanie chemických alebo biochemických reakcií a separácie, resp. viacerých separačných procesov, napr. adsorpcie na mikročasticiach kombinovanej s mikrofiltráciou (MF). Takéto sústavy sú využiteľné v biotechnológiách, čistení odpadových vôd a v stopovej analýze cudzorodých a znečisťujúcich látok. Výskum bude smerovaný na hlbšie poznanie podstaty a priebehu jednotlivých dejov v týchto zložitých systémoch, čo umožní ich modelovanie a lepšie využitie. Hlbšie poznanie vlastností novej generácie rozpúšťadiel a kvapalných membrán na báze iónových kvapalín pre uskutočňovanie separácií, ako aj biochemických transformácií. Použitie týchto a prípadne aj klasických rozpúšťadiel, pri pertrakcii a extrakcii z membrán a modelovanie týchto procesov. Štúdium MF cez keramické a polymérne membrány so zameraním na modelovanie prestupu látky a interakcií permeantov s membránou. Interakcie budú študované hlavne v modelových dvojzložkových suspenziách a roztokoch.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Identifikace projektu:1/2468/05
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0