15. 12. 2019  18:43 Ivica
Akademický informačný systém

Projekty


Kvapalné palivá na báze rastlinných olejov a živočíšnych tukov pre dopravu a energetiku.

Garant: doc. Ing. Ján Cvengroš, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Štúdium hydrogenačného štiepenia a hydroizomerizácie prírodných TAG, komplexná analýza produktov a ich zmesí s fosílnou naftou, optimalizácia procesu, podklady pre prevádzkové využitie. TAG alebo TAG + bioetanol ako palivo pre neupravené / upravené dieselové motory, laboratórne a stanovištné motorové skúšky čistých / aditivovaných TAG / TAG + bioetanolu, úprava TAG, optimalizácia úprav. Zmesné palivo TAG + fosílna nafta pre dieselové motory. Laboratórne a motorové skúšky palivových zmesí fosílnej nafty s obsahom biokomponentov (etanol, etanol + FAME), ich parametre, prísady pre zlepšenie vlastností zmesného paliva. Energetické využitie GF alebo čiastočne rafinovaného G, priame spaľovanie vysoko predhriatej GF, resp. G rozprášením tryskami v spaľovacej komore, spaľovanie GF / G ako zmesného paliva s fosílnou zložkou alebo metanolom.
Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:APVV-20-037105
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 05. 2006
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0