21. 10. 2019  20:27 Uršuľa
Akademický informačný systém

Projekty


Kvapalné palivá na báze rastlinných olejov a živočíšnych tukov pre dopravu a energetiku.

Garant: doc. Ing. Ján Cvengroš, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Kvapalné palivá na báze rastlinných olejov a živočíšnych tukov pre dopravu a energetiku.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. Ing. Ján Cvengroš, DrSc.ext FCHPT+421 (2) 59 325 531

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ