22. 10. 2019  7:53 Sergej
Akademický informační systém

Projekty


Kvapalné palivá na báze rastlinných olejov a živočíšnych tukov pre dopravu a energetiku.

Garant: doc. Ing. Ján Cvengroš, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Štúdium hydrogenačného štiepenia a hydroizomerizácie prírodných TAG, komplexná analýza produktov a ich zmesí s fosílnou naftou, optimalizácia procesu, podklady pre prevádzkové využitie. TAG alebo TAG + bioetanol ako palivo pre neupravené / upravené dieselové motory, laboratórne a stanovištné motorové skúšky čistých / aditivovaných TAG / TAG + bioetanolu, úprava TAG, optimalizácia úprav. Zmesné palivo TAG + fosílna nafta pre dieselové motory. Laboratórne a motorové skúšky palivových zmesí fosílnej nafty s obsahom biokomponentov (etanol, etanol + FAME), ich parametre, prísady pre zlepšenie vlastností zmesného paliva. Energetické využitie GF alebo čiastočne rafinovaného G, priame spaľovanie vysoko predhriatej GF, resp. G rozprášením tryskami v spaľovacej komore, spaľovanie GF / G ako zmesného paliva s fosílnou zložkou alebo metanolom.
Druh projektu:APVV ()
Pracoviště:Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikace projektu:APVV-20-037105
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 05. 2006
Datum ukončení projektu:30. 06. 2009
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0