18. 9. 2019  19:43 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Cesty za zabudnutou architektúrou

Garant: prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Neznám európske súvislosti slovenskej architektúry s dôrazom na kvality modernej architektúry. Regionálne súpisy a trasy. Knižný sprievodca po hlavných objektoch. Itinerár a exkurzia študentov po vybranej trase. Inovatívny workshop zameraný na originálnu obnovu a propagáciu významného diela. Podnety na zápisy do zoznamu pamiatok.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav dejín a teórie architektúry (FA)
Identifikácia projektu:3/4311/06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0