23. 10. 2019  15:46 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Úloha homeostázy H+ pri adaptívnych odpovediach transportu živín vo vláknitých hubách.

Garant: prof. RNDr. Ľudovít Varečka, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Ukázali sme v predchádzajúcom období, že transport citrónanu a glutámanu (a ďalších organických kyselín) do vláknitej huby, deuteromycety Trichoderma viride je len podmienečne závislý na protónmotívnej sile (pms), a to len po adaptácii na prítomnosť týchto zlúčenín, kým transport uracilu je závislý na pms konštitutívne. Zdá sa, že pms nie je konštantným parametrom buniek vláknitých húb (VH), ale jej veľkosť sa mení podľa vonkajších podmienok a môže byť subjektom zatiaľ neznámych regulačných mechanizmov. Rovnako nie sú známe mechanizmy, ktorými VH reagujú na nedostatočnú veľkosť pms. Cieľom tohto projektu je zmapovať účasť pms ako hnacej sily pre transport živín do VH a pre reguláciu dôležitých metabolických dráh a preštudovať mechanizmy, ktorými sa veľkosť pms mení počas adaptácie na nesacharidové substráty a mechanizmy, alebo ktoré VH využívajú pri raste v podmienkach s nízkou pms.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Oddelenie biochémie a mikrobiológie (ÚBM FCHPT)
Identifikácia projektu:1/3251/06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0