24. 8. 2019  22:54 Bartolomej
Akademický informační systém

Projekty


ACE - Acoustic Course for Engineers

Garant: Ing. Andrea Vargová, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:ERASMUS+ ()
Pracoviště:Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Identifikace projektu:2016-1-PL01-KA202-026719
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2016
Datum ukončení projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0