18. 9. 2019  23:47 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


ACE - Acoustic Course for Engineers

Garant: Ing. Andrea Vargová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:ERASMUS+ ()
Pracovisko:Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Identifikácia projektu:2016-1-PL01-KA202-026719
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0