18. 9. 2019  23:55 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Advanced physical-acoustic and psycho-acoustic diagnostic methods for innovation in building acoustics - papabuild

Garant: doc. Ing. Vojtech Chmelík, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:H2020: Excellence: Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA) ()
Pracovisko:Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Identifikácia projektu:MSCA - 690970
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2015
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0