16. 9. 2019  11:02 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Projekty


Využitie biosenzorov, biomateriálov a biosignálov v medicíne

Garant: Ing. Fedor Lehocki, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Využitie biosenzorov, biomateriálov a biosignálov v medicíne".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Ing. Fedor Lehocki, PhD.ÚRK FEI, ext FIIT+421 (2) 60 291 307D408
prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.ÚACH FCHPT580, nová budova, blok C, 5. poschodie, 476, nová budova, blok C, 4. poschodie, 477, nová budova, blok C, 4. poschodie

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ