14. 10. 2019  15:36 Boris
Akademický informační systém

Projekty


Využitie biosenzorov, biomateriálov a biosignálov v medicíne

Garant: Ing. Fedor Lehocki, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Integrovaný projekt v rámci Centra biomedicínskeho inžinierstva STU v Bratislave. Konštrukcia a štandardizácia prípravy elektrochemického biosenzora na báze DNA, vývoj prietokového bioanalytického meracieho systému, príprava a validácia štandardných pracovných postupov pre detekciu poškodenia a ochrany DNA a ich zavedenie do laboratórnej praxe. Cieľom biomaterialového inžinierstva bude príprava hydrogélových systémov s programovateľnými difúznymi vlastnosťami. Funkčné vlastnosti týchto systémov sa budú študovať v zameraní na biomedicínsku oblasť, kde sa očakáva ich priame využitie ako biomaterálov pra tkanivové inžinierstvo a kontrolovateľné uvolňovanie liečiv. Snímanie a vyhodnocovanie biosignálov za účelom validácie stavu pacienta využitím ICT vo vybraných medicínskych oblastiach aplikácie biosenzorov (onkológia) a biomateriálov (dermatológia, ortopédia, interná medicína-diabetici).
Druh projektu:VTP ()
Pracoviště:Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky (FEI)
Identifikace projektu:FCHPT_AV/4/0103/06
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0