24. 6. 2019  19:42 Ján
Akademický informační systém

Projekty


Riešenie energetického hospodárstva využitím dostupných obnoviteľných zdrojov energie.

Garant: prof. Ing. František Janíček, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Navrhovaný projekt si kladie za cieľ navrhnúť a zrealizovať nové riešenie zásobovania vybraného poľnohospodárskeho celku elektrickou energiou a teplom. Práve poľnohospodárske prevádzky pri svojej činnosti produkujú množstvo vedľajších odpadných produktoch, ktoré môžu byť využité ako vstupná surovina pri výrobe energie. Projekt je svojím rozsahom rozdelený do štyroch fáz, počas ktorých sa vykoná analýza súčasnej potreby a spotreby jednotlivých druhov energií pri prevádzke celého komplexu, posúdi sa potenciál možných energetických úspor s definovaním požiadaviek na budúce energetické nároky a navrhnú sa riešenia zabezpečenia energetického hospodárstva pomocou využitia vhodných technológií obnoviteľných zdrojov energie. Návrh energetického hospodárstva budeobsahovať viacero variantov, ktoré zohľadnia neistoty budúceho vývoja a možný vývoj ekonomického a právneho prostredia pre realizáciu podobných investícií.
Druh projektu:VTP ()
Pracoviště:Katedra elektroenergetiky (FEI)
Identifikace projektu:AV 4/0120/06
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0