20. 9. 2019  1:33 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informační systém

Projekty


Štúdium stabilizátorov v polymérnych matriciach - vzťah medzi ich štruktúrou a stabilizačnými účinkami.

Garant: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt sa venuje nájdeniu vhodných (ekologických a netoxických) antioxidantov a stabilizátorov a ich koncentračných pomerov potrebných na efektívnu stabilizáciu polymérov (napr. polyizoprén, PVC, polyuretán a pod.) Stabilita polymérov so študovanými aditívami sa experimentálne preskúma (DSC, spektrálne merania). Pre vybrané systémy polymérov perspektívne pre oblasť medicíny a potravinárstva sa preštuduje vplyv gama žiarenia. Súčasťou projektu je aj hľadanie závislostí medzi účinkom a štruktúrou použitých antioxidantov. Pri výskume budú intenzívne využívané metódy výpočtovej chémie (semiempirické prístupy AM1, PM3, CNDO, molekulová dynamika), prípadne neurónové siete.
Druh projektu:APVV ()
Pracoviště:Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikace projektu:APVT-20-005004
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0