Sep 22, 2019   8:26 p.m. Móric
Academic information system

Projects


Process development for biotechnological production of fructooligosaccharides.

Supervisor: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt sa zaoberá vývojom technológie výroby prebiotických látok, fruktooligosacharidov, ktoré sa dajú získať postupmi tzv. bielej (priemyselnej) biotechnológie, ktorých vývoj a výroba je realizovateľná aj v podmienkach výskumných, vývojových a realizačných inštitúcií a podnikateľských subjektov v Slovenskej republike. Zámerom projektu je prenos výsledkov z laboratórneho výskumu do poloprevádzkového meradla vo všetkých čiastkových procesoch spojených s touto výrobou. Tieto procesy zahŕňajú aerobnú produkciu enzýmu fruktozyltransferázy pomocou buniek Aureobasidium pullulans, izoláciu enzýmu z buniek a jeho koncentráciu, prípravu imobilizovaného biokatalyzátora, vlastnú enzýmovú produkciu fruktooligosacharidov v náplňovom bioreaktore, chromatografickú separáciu fruktooligosacharidov v simulovanej pohybujúcej sa vrstve a sušenie fruktooligosacharidov v rozprašovacej sušiarni. Finálnym výsledkom projektu štúdie bude technickoekonomická analýza navrhnutej technologickej schémy.
Kind of project:APVV ()
Department:Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)
Project identification:APVT-20-025704
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2005
Project close date:31. 12. 2007
Number of workers in the project:1
Number of official workers in the project:0