23. 9. 2019  13:04 Zdenka
Akademický informačný systém

Projekty


Dopované uhlíkové vrstvy pre nástrojárstvo a elektronické aplikácie.

Garant: prof.h.c. prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predkladaný projekt rieši problematiky povlakovania rezných nástrojov diamantových a im podobnými vrstvami a využitie takýchto vrstiev pre elektronické a ďalšie aplikácie. Zameranie v oblasti rezných nástrojov je na zvládnutie technológie prípravy drevoobrábacích nástrojov, na ktoré sa kladú zvýšené tepelné nároky. V oblasti elektronických aplikácií je zameraný na zvládnutie dopovania diamantu a následné využitie pre senzory na báze diamantových a im podobných materiálov, napríklad na detekciu CO plynov a pod.
Druh projektu:VTP ()
Pracovisko:Katedra mikroelektroniky (FEI)
Identifikácia projektu:AV 4/0124/06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 06. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0