15. 10. 2019  20:36 Terézia
Akademický informačný systém

Projekty


Innovative concept of food packing, using an active thin multifunctional layer on a polymer matrix recycled by water based delamination and deinking process, having antibacterial and functional barrier properties.

Garant: doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:H2020: LEIT: Nanotechnológie, pokročilé materiály, výrobné procesy a postupy a biotechnológie ()
Pracovisko:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Identifikácia projektu:SFS-35-2017
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 12. 2017
Dátum ukončenia projektu:01. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:10

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Mária Rešetková, MBAadministratíva
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Jana Bohovičová, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Lucia Bónová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Cuninkaspoluriešiteľ
Mgr. Juraj Halandaspoluriešiteľ
Ing. Marcel Meško, Ph.D.spoluriešiteľ
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčíkspoluriešiteľ
Ing. Pavol Noga, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Anna Závacká, PhD.spoluriešiteľ