15. 10. 2019  6:01 Terézia
Akademický informačný systém

Projekty


Určenie významných parametrov pre identifikáciu aterosklerózy s využitím metód dolovania dát.

Garant: Ing. Martin Németh, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt nadväzuje na výskum, ktorému sa výskumný tím venoval už počas doktorandského štúdia. Úspešne sme dokázali navrhnúť model dolovania dát pre vývoj systému na podporu rozhodovania pri určovaní vhodnej liečby pre pacientov s ischemickou chorobou srdca. Navrhovaný systém pracuje s algoritmami a metódami umelej inteligencie, ktoré na svoje učenie využívajú dáta o pacientoch s danou diagnózou a absolvovanou liečbou. V tomto projekte by sme sa chceli zamerať na dôležitú časť celého výskumu a to na určenie významných parametrov, ktoré vplývajú na vývoj ischemickej choroby srdca - aterosklerózy. Projekt si kladie za cieľ inovatívne pristúpiť k problematike určenia najvýznamnejších parametrov za pomoci metód dolovania dát.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:VIPA
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 03. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:3

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Martin Németh, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Andrea Némethová, PhD.riešiteľ