27. 6. 2019  14:28 Ladislav
Akademický informační systém

Projekty


Aplikácia povrchovo textúrovaných tvárniacich nástrojov v praxi

Garant: Ing. Barbora Ludrovcová


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Predkladaný projekt priamo nadväzuje na výskumné výsledky z projektov Mladý výskumník 2016 a 2017, kde bol skúmaný vplyv povrchovej textúry vytvorenej na aktívnej časti tvárniaceho nástroja určeného na operácie plošného tvárnenia-CNC rotačného kovotlačenia s minimálnym množstvom maziva, ako jednej z metód modifikácie tribologických pomerov na rozhraní povrchu tvárniaceho nástroja a tvárneného materiálu. Skúmaná povrchová textúra, pozostávajúca z pravidelne usporiadaných priehlbín tvaru guľového odseku s rozmermi na úrovni mikrometrov, sa na tvárniacom nástroji vyrobila prostredníctvom technológie laserového mikroobrábania (LST - Laser Surface Texturing), použitím pulzného nanosekundového vláknového lasera. Analyzovaný bude vplyv povrchovo modifikovaného tlačného nástroja na vybrané charakteristiky výtvarkov vyrobených z ťažnej ocele technológiou rotačného kovotlačenia: konkrétne výšku výtvarkov, hrúbku stien výtvarkov, uhla odpruženia, povrchovú drsnosť, mikrotvrdosť podpovrchových vrstiev a prechodový polomer medzi stenou a spodnou podstavou výtvarku.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracoviště:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikace projektu:APPLE2
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:20. 03. 2018
Datum ukončení projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníků projektu:4
Počet oficiálních pracovníků projektu:3

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Barbora Ludrovcovázodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Martin Frnčíkspoluriešiteľ