Oct 15, 2019   7:20 p.m. Terézia
Academic information system

Projects


Aplikácia povrchovo textúrovaných tvárniacich nástrojov v praxi

Supervisor: Ing. Barbora Ludrovcová


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Predkladaný projekt priamo nadväzuje na výskumné výsledky z projektov Mladý výskumník 2016 a 2017, kde bol skúmaný vplyv povrchovej textúry vytvorenej na aktívnej časti tvárniaceho nástroja určeného na operácie plošného tvárnenia-CNC rotačného kovotlačenia s minimálnym množstvom maziva, ako jednej z metód modifikácie tribologických pomerov na rozhraní povrchu tvárniaceho nástroja a tvárneného materiálu. Skúmaná povrchová textúra, pozostávajúca z pravidelne usporiadaných priehlbín tvaru guľového odseku s rozmermi na úrovni mikrometrov, sa na tvárniacom nástroji vyrobila prostredníctvom technológie laserového mikroobrábania (LST - Laser Surface Texturing), použitím pulzného nanosekundového vláknového lasera. Analyzovaný bude vplyv povrchovo modifikovaného tlačného nástroja na vybrané charakteristiky výtvarkov vyrobených z ťažnej ocele technológiou rotačného kovotlačenia: konkrétne výšku výtvarkov, hrúbku stien výtvarkov, uhla odpruženia, povrchovú drsnosť, mikrotvrdosť podpovrchových vrstiev a prechodový polomer medzi stenou a spodnou podstavou výtvarku.
Kind of project:Mladý výskumník ()
Department:Institute of Production Technologies (MTF)
Project identification:APPLE2
Project status:Successfully completed
Project start date :20. 03. 2018
Project close date:31. 12. 2018
Number of workers in the project:4
Number of official workers in the project:3

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Ing. Barbora Ludrovcovázodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Martin Frnčík, PhD.spoluriešiteľ