May 26, 2019   6:06 a.m. Dušan
Academic information system

Projects


Návrh a realizácia adaptívnych regulátorov s neurčitou logikou pre riadenia distribuovaných procesov v prostredí PC7

Supervisor: Ing. Gennadii Samsonov


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Predkladaný projekt je zameraný na návrh a realizáciu adaptívnych regulátorov s fuzzy logikou pre riadenie distribuovaných procesov v prostredí PCS7, skúmanie vlastností a dynamických charakteristík adaptívnych regulátorov s fuzzy logikou pri práci v distribuovanom systéme s výrazným dopravným oneskorením. Hlavným cieľom projektu je nájsť optimálne vlastnosti adaptívneho regulátora pre tento typ úloh riadenia a optimálneho modelu riadenia. V rámci projektu budú používané existujúce algoritmy riadenia priemyselných procesov, okrem toho budú navrhnuté nové algoritmy. Matematické modelovanie bude realizované v prostredí Matlab. Výsledky modelovania budú porovnané s reálnymi údajmi, získanými z reálneho distribuovaného riadiaceho systému na báze PLC S7-400.
Kind of project:Mladý výskumník ()
Department:Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Project identification:PCS7F
Project status:Successfully completed
Project start date :20. 03. 2018
Project close date:31. 12. 2018
Number of workers in the project:3
Number of official workers in the project:2

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Gennadii Samsonovzodpovedný riešiteľ