23. 10. 2019  22:29 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Návrh a realizácia adaptívnych regulátorov s neurčitou logikou pre riadenia distribuovaných procesov v prostredí PC7

Garant: Ing. Gennadii Samsonov


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predkladaný projekt je zameraný na návrh a realizáciu adaptívnych regulátorov s fuzzy logikou pre riadenie distribuovaných procesov v prostredí PCS7, skúmanie vlastností a dynamických charakteristík adaptívnych regulátorov s fuzzy logikou pri práci v distribuovanom systéme s výrazným dopravným oneskorením. Hlavným cieľom projektu je nájsť optimálne vlastnosti adaptívneho regulátora pre tento typ úloh riadenia a optimálneho modelu riadenia. V rámci projektu budú používané existujúce algoritmy riadenia priemyselných procesov, okrem toho budú navrhnuté nové algoritmy. Matematické modelovanie bude realizované v prostredí Matlab. Výsledky modelovania budú porovnané s reálnymi údajmi, získanými z reálneho distribuovaného riadiaceho systému na báze PLC S7-400.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:PCS7F
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:20. 03. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Gennadii Samsonovzodpovedný riešiteľ