Oct 16, 2019   4:27 a.m. Vladimíra
Academic information system

Projects


Analýza a plánovanie montážnych systémov a pracovísk pomocou diskrétnej simulácie v priemysle

Supervisor: Ing. Šimon Lecký


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Montáž môžeme chápať ako poslednú fázu dokončovania výrobku, spočívajúcu v skladaní jednotlivých komponentov alebo montážnych skupín do celkov. Metódy a techniky montáže sa neustále zdokonaľujú a inovujú. Montáž má veľký podiel na celkovom procese výroby. Na samostatnú montáž sú kladené vyššie nároky kvôli požiadavkám trhu. Hľadajú sa nové montážne systémy, ktoré by zodpovedali technicko-ekonomickým parametrom a zároveň uľahčovali prácu. Človek sa z montážneho procesu pomaly ale isto vytráca. Ľudia sú nahradzovaní robotmi, ktorí dokážu pracovať celé dni skoro neobmedzene. Napriek tomu sa môžeme na veľa miestach stretnúť s tým, že samotnú montáž vykonávajú ľudia. Navrhnúť montážny systém tak, aby z množstva súčiastok a komponentov vzniklo po určitom čase funkčné vozidlo je úlohou analýzy, plánovania a simulácie montáže. V súčasnosti je simulácia a plánovanie procesov v digitálnom prostredí v oblasti montážnych systémov doménou tých najväčších spoločnosti. V budúcnosti bude mať táto problematika s najväčšou pravdepodobnosťou veľký vplyv pri plánovaní montážnych procesov.
Kind of project:Mladý výskumník ()
Department:Institute of Production Technologies (MTF)
Project identification:AaPMSaPPDSvP
Project status:Successfully completed
Project start date :20. 03. 2018
Project close date:31. 12. 2018
Number of workers in the project:4
Number of official workers in the project:3

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Ing. Šimon Leckýzodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Dávid Michalspoluriešiteľ