16. 10. 2019  22:06 Vladimíra
Akademický informační systém

Projekty


Analýza a plánovanie montážnych systémov a pracovísk pomocou diskrétnej simulácie v priemysle

Garant: Ing. Šimon Lecký


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Montáž môžeme chápať ako poslednú fázu dokončovania výrobku, spočívajúcu v skladaní jednotlivých komponentov alebo montážnych skupín do celkov. Metódy a techniky montáže sa neustále zdokonaľujú a inovujú. Montáž má veľký podiel na celkovom procese výroby. Na samostatnú montáž sú kladené vyššie nároky kvôli požiadavkám trhu. Hľadajú sa nové montážne systémy, ktoré by zodpovedali technicko-ekonomickým parametrom a zároveň uľahčovali prácu. Človek sa z montážneho procesu pomaly ale isto vytráca. Ľudia sú nahradzovaní robotmi, ktorí dokážu pracovať celé dni skoro neobmedzene. Napriek tomu sa môžeme na veľa miestach stretnúť s tým, že samotnú montáž vykonávajú ľudia. Navrhnúť montážny systém tak, aby z množstva súčiastok a komponentov vzniklo po určitom čase funkčné vozidlo je úlohou analýzy, plánovania a simulácie montáže. V súčasnosti je simulácia a plánovanie procesov v digitálnom prostredí v oblasti montážnych systémov doménou tých najväčších spoločnosti. V budúcnosti bude mať táto problematika s najväčšou pravdepodobnosťou veľký vplyv pri plánovaní montážnych procesov.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracoviště:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikace projektu:AaPMSaPPDSvP
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:20. 03. 2018
Datum ukončení projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníků projektu:4
Počet oficiálních pracovníků projektu:3

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Šimon Leckýzodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Dávid Michalspoluriešiteľ