24. 10. 2019  6:15 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza a plánovanie montážnych systémov a pracovísk pomocou diskrétnej simulácie v priemysle

Garant: Ing. Šimon Lecký


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Montáž môžeme chápať ako poslednú fázu dokončovania výrobku, spočívajúcu v skladaní jednotlivých komponentov alebo montážnych skupín do celkov. Metódy a techniky montáže sa neustále zdokonaľujú a inovujú. Montáž má veľký podiel na celkovom procese výroby. Na samostatnú montáž sú kladené vyššie nároky kvôli požiadavkám trhu. Hľadajú sa nové montážne systémy, ktoré by zodpovedali technicko-ekonomickým parametrom a zároveň uľahčovali prácu. Človek sa z montážneho procesu pomaly ale isto vytráca. Ľudia sú nahradzovaní robotmi, ktorí dokážu pracovať celé dni skoro neobmedzene. Napriek tomu sa môžeme na veľa miestach stretnúť s tým, že samotnú montáž vykonávajú ľudia. Navrhnúť montážny systém tak, aby z množstva súčiastok a komponentov vzniklo po určitom čase funkčné vozidlo je úlohou analýzy, plánovania a simulácie montáže. V súčasnosti je simulácia a plánovanie procesov v digitálnom prostredí v oblasti montážnych systémov doménou tých najväčších spoločnosti. V budúcnosti bude mať táto problematika s najväčšou pravdepodobnosťou veľký vplyv pri plánovaní montážnych procesov.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:AaPMSaPPDSvP
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:20. 03. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:3

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Šimon Leckýzodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Dávid Michalspoluriešiteľ